Naar inhoud

Volg ons op:

Verkeerseducatieve routes

Foto vero bord

Een verkeerseducatieve route is een uitgestippeld traject voor jonge voetgangers. Scholen, maar ook gezinnen en verenigingen kunnen deze route gebruiken om met de kinderen onder begeleiding de straat op te gaan, en hen aan het verkeer te laten wennen. De route loopt langs de centrumstraten, waar kinderen met het dagelijkse verkeer worden geconfronteerd, en hun gedrag moeten aanpassen aan dat van de andere weggebruikers. Op welbepaalde plaatsen worden opdrachten uitgevoerd, zoals het oversteken op een kruispunt met voorrang van rechts, het gebruik van fietspaden en fietssuggestiestroken, en nog veel meer.

 


Wil je een verkeerseducatieve route lopen dan kan je terecht in Stelen, Larum, Ten Aard en het centrum van Geel. Langsheen de centrumroute vind je op diverse plaatsen borden die verwijzen naar de verkeerseducatieve route. De routes in Stelen en Larum zijn niet bewegwijzerd maar wel zeer duidelijk beschreven in de handleiding.

 


Alle lagere scholen van Geel beschikken over de handleidingen van de vier verkeerseducatieve routes. Wil je zelf met een groepje op stap dan kan je gratis een handleiding lenen bij de verkeersdienst. Hiervoor neem je contact op met de infocel technische dienst. Heb je nood aan extra begeleiding dan kan je beroep doen op de startbaner van de verkeersdienst.