Naar inhoud

Volg ons op:

Taxidiensten - vergunning aanvragen

Taxi

Voor het exploiteren van een taxidienst met één of meerdere voertuigen is een vergunning vereist van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de exploitant zijn taxidienst wil exploiteren.

 

Eisen

Taxidiensten zijn bezoldigde vervoerdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder die aan de volgende eisen voldoen:

  • Het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen – de bestuurder inbegrepen – en is daartoe bestemd.
  • Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt.

  • De terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan wanneer het voertuig ingezet wordt als taxidienst, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf wanneer het ingezet wordt als collectie taxidienst.

  • De bestemming wordt door de cliënt bepaald.

 

Vergunning voor vijf jaar

De aanvraag voor vergunning gebeurt via een aanvraagformulier. Dat formuier kan je onderaan deze pagina downloaden. De duur van de vergunning is vijf jaar. Zij kan voor dezelfde duur hernieuwd worden. Het aantal voertuigen dat ingezet zal worden als taxidienst kan ten allen tijde gewijzigd worden, mits vraag aan het college van burgemeester en schepenen. Het stadsbestuur int momenteel nog géén belasting per vergund voertuig.