Naar inhoud

Volg ons op:

Taxidiensten - stopzetting exploitatie

In geval van definitieve beëindiging van de taxidienst of dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, brengt de exploitant de gemeente daarvan onmiddellijk op de hoogte en levert de eerstvolgende werkdag de vergunning en┬áde taxikaarten in bij het stadsbestuur. De datum van effectieve stopzetting is de datum waarop de exploitant de hiervoor genoemde vergunning en kaarten heeft ingeleverd bij het stadsbestuur.