Naar inhoud

Volg ons op:

Meldingsfiche

Een straatkolk is verstopt, de stoep is verzakt, een verkeersbord is verdwenen, een plantsoen is aan een dringende onderhoudsbeurt toe, er zitten ratten in de gracht. Deze en andere meldingen kan je doorgeven via de meldingsfiche.

 

Op de meldingsfiche vermeld je de juiste plaats aan de hand van het adres (straat en nummer) of aan de hand van de kadastrale gegevens. Kan je de juiste locatie niet weergeven, dan kan je met de melding terecht bij de infocel technische dienst. Met correcte informatie kunnen we op een snelle manier de meldingen opvolgen. De technische diensten engageren zich om je duidelijk te informeren over de verdere behandeling van je melding.

Meldpunt fietspaden 
http://www.meldpuntfietspaden.be/

Via dit meldpunt kan je knelpunten voor fietsers signaleren aan de bevoegde wegbeheerder (gemeente, provincie, gewest, ...) in Vlaanderen. Het is vooral bedoeld om een abnormale toestand te melden, die een echt gevaar inhoudt voor de fietsers en die een dringende tussenkomst van de wegbeheerder vereist. De melding wordt automatisch per e-mail naar de bevoegde wegbeheerder gestuurd.

Meldpunt wegen 
http://www.meldpuntwegen.be/ 

Via het Meldpunt Wegen van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid kan je gebreken aan de weginfrastructuur melden. Het is vooral bedoeld om een abnormale toestand te melden, die een echt gevaar inhoudt en die een dringende tussenkomst van de wegbeheerder vereist. De melding wordt in dossiervorm bezorgd aan de bevoegde wegbeheerders.

E-loket